Постоянството е един от начините да развием дълготрайни взаимоотношения по между си. С децата от Ел-Шадай комуникираме и прекарваме време заедно, в което говорим за житейски ситуации, емоции от училище, трудности, радости и мечти. На 19 февруари бяхме с момчетата от Ел Шадай. Говорихме за една от найкрасивите истории в Новия Заветбиблейската притча разказана от Господ Исус Христос и записана в Светото Евангелие на апостол Лука – притчата за добрият самарянин

Всяко момче тук е срещнало добрият самарянин. Повечето от момчетата са израснали в тежки условия, което ги е довело и в детският център. Някои от тях са били т.нар. улични деца, а други са настанени от социалните служби в центъра. Това са фактите довели до срещата им с тяхната „Шошо“ (баба) както наричат основателката на дома Лидия Камау, която ги е прибрала и се грижи за тях. Дала им е подслон, храна, образование и семейство. Да помагаме във възпитанието и развитието на дарбите и талантите им е привилегия за нас. А те наистина са много талантливи. Накрая имахме около 20 картини нарисувани с водни бои по историята на Добрият самарянин.

Мечтаем да направим кратък филм по историята за добрият самарянин, в който актьори да са момчетата от Ел-Шадай.