Тигио е село в близост до Найроби. На 13 ноември 2021 бяхме поканени от пастор Самуел Чеге да участваме в еднодневен семинар за детски работници и неделни учители. На семинара присъстваха около 40 човека. Програмата ни включваше – нагледен урок с обекти от заобикалящата ни среда, дискусии, арт-занимания и игри. Учителите накрая получиха и по една детска комикс Библия, която да използват в заниманията си с деца от техните църкви.