Национален Алианс „Обединени божии църкви“
и  Фондация „Мисия Африка“

ви канят на 

СЕМИНАР ЗА ЦЪРКОВНИ ЛИДЕРИ

част от годишна мисионерска конференция на ОБЦ

"ПЪТЯТ КЪМ НАЦИИТЕ"

дати: 24-27 Април 2024 
място:  хотел Casa Karina, гр. Банско

Какво би станало, ако всяка църква изпрати поне един мисионер до недостигнатите?

“ПЪТЯТ КЪМ НАЦИИТЕ” е обучителен инструмент за екипиране на църквата. Разработен е от д-р Джери Уилямсън (Go To Nations) с цел да мотивира и активира местното тяло към по-висока ефективност на Божията жътва по света.

"Бог обича да благославя работата на местната църква, когато тази работа включва протягане на ръка към народите по света."
д-р Джери Уилямсън
Президент - go to nations

Винаги има предизвикателства, които се появяват при ръководенето на една локална църква. Пастори и църковни лидери копнеят дълбоко в сърцата си да видят Божия призив в собствения си живот и в поверените им църкви, изпълнен. Твърде често, за да се види как църквата напредва в истинско духовно израстване и цел, се плаща цена, която е безкрайни часове на работа и жертви, година след година. Много пъти изглежда, че църквата изостава в определена област от своя растеж, защото пасторът не знае точно как да подходи и една такава сфера е именно глобалното разрастване на църквата или програмата за мисии. „Пътят към нациите“ има за цел да помогне на пасторите да преодолеят несигурността, свързана с мисиите и да помогнат на църквите да стартират силни мисионерски програми или да помагат за развитието потенциала на съществуващите.

ТРИ ОСНОВНИ ПРИНЦИПА

1

Всеки християнин е призван от Бог да поеме лична отговорност относно изпълнението на “Великото поръчение”.

2

Местната църква е основен инструмент на Бог за достигане на света за Христос, затова тя трябва да бъде мобилизирана.

3

Местната църква е основа на мисионерите и изпращащата сила зад всички тях.

Приблизително 90% от църквите по света нямат писмена стратегия за изпълнение на Божията глобална мисия.

Учебник - ръководство

Преведено на български език това е последното ревизирано издание на учебника. 180-те страници съдържат теми и материали като:

– БИБЛЕЙСКАТА ОСНОВА ЗА МИСИИ
– ЦЪРКВАТА И БОЖИЕТО ЦАРСТВО
– ЦЪРКВАТА НА ВЕЛИКОТО ПОРЪЧЕНИЕ
– ОВЛАСТЯВАНЕ И ПОДКРЕПЯНЕ НА ПАСТОРА
– СЪЗДАВАНЕ НА ЕКИП
– ВКЛЮЧВАНЕ НА ЦЯЛОТО СЪБРАНИЕ
– ВИДОВЕ МИСИИ
– СЪЗДАВАНЕ НА ПЛАН
– МНОГО ПРАКТИЧЕСКИ ИДЕИ И ГОТОВИ БЛАНКИ

КОМПОНЕНТИ

Ръководството "Пътят към нациите" може да бъде разделено на ЧЕТИРИ основни обучителни компонента, като всеки един надгражда предходния.
Дори ако църквата няма текуща мисионерска програма, "Пътят към нациите" начертава началните стъпки.

ОВЛАСТЯВАНЕ НА ПАСТОРА

За да осигури добро ръководство на всяка функция в църквата (включително в областта на мисиите), пасторът трябва да може да демонстрира компетентност, увереност и ангажираност към целта на църквата – Божията глобална мисия. Този проницателен модул включва „Десет факта, които всеки пастор трябва да знае“ за Божието уникално видение за всяка местна църква.

ФОРМИРАНЕ НА ЯДРО ОТ ХОРА

Във всяка църква винаги има определена група от хора, от които пасторът силно зависи, за да му помагат да насърчава събранието напред в това, което той или тя вярва, че е мисията на тази местна църква – това е „Ядрото“. Създаването и функционирането на такава въодушевена група, ще подготви пътя за останалата част от църквата да предприеме действия в областта на глобалните мисии.

СЪЗДАВАНЕ НА ПЛАН

Създаването на план позволява на вашето събрание да се обедини около ясна стратегия, която ще помогне на вашата църква да увеличи максимално своя потенциал за голямата жътва. Това включва не само „Ядрото“, но и формирането на екип за развитие на мисиите – ключова група, която ще играе основна роля в прилагането на видението, дадено от Бог.

АКТИВИРАНЕ НА СЪБРАНИЕТО

Превръщането на цялата църква в църква на Великото поръчение изисква съгласуваните усилия на всеки вярващ, отдел и служение на местната църква. Модулът „Активиране на събранието“ също дава практически стъпки за създаването на икономически механизъм във вашата църква, защото всеки е в ролята или на изпращащ, или на изпратен.

ГОВОРИТЕЛИ

Тони Еленков

Домакин

Пастор Тони Еленков e магистър по богословие. Пълномощник на Национален алианс Обединени божии църкви, пастор на Обединена божия църква “Бъдеще и надежда”, гр. София. Ректор на Висш евангелски богословски институт. Служител от 27 години. Женен с 5 деца.

Джейкъб Милс

Говорител

Пастор Джейкъб Милс е мисионер от САЩ, който живее и работи в Източна Африка от 2009 г. Понастоящем той служи като изпълнителен директор на Kahawa Media Ministries в Кения – организация, ангажирана с укрепването на Христовото тяло чрез създаването и разпространението на християнски медийни продукти. Джейкъб горещо вярва, че всеки християнин е призован от Бога да изпълни Великото поръчение, и от 2014 г. е сертифициран като обучител на курса за обучение Global Pathway. Той е талантлив учител, който поучава пастори и обучители в Танзания, Кения, Уганда и по телевизията.

Джим Оксендайн

Говорител

Пастор Джим започва да служи в Русия през 1992 г., присъединява се към Go To Nations през 1996 г., а през 1998 г. се премества дългосрочно в Русия. От 1999 г. до 2005 г. той служи като национален директор в Go To Nations за Русия и като регионален директор за Евразия.
От 2009 г. насам Джим служи в Go To Nations като директор по международната мобилизация. Той е част от екип за обучение на пастори и лидери по целия свят с „Пътят към нациите“. Той желае да види как нововъзникващите християнски нации правят голяма крачка от това да бъдат нации, които „приемат мисии“, към това да се превърнат в сила, която „изпраща мисии“ по цялата земя.

Партниращи организации

РЕГИСТРАЦИЯ

на телефон или имейл:

089 788 6769
[email protected]

краен срок:

15 Април 2024

цена:

250 лв.  – настаняване и храна за три дни
20 лв. – учебник

заплащане:

Анатолий Василев Еленков
BG97UNCR70001523030535
UNCRBGSF
Основание: Мисионерска конференция “Пътят към нациите”

Място на провеждане

Хотел "Casa Karina", ул. Кралев Двор 5, гр. Банско