Заглавие

На 13 март 2024 г. Европейският парламент прие на първо четене проекта на Директива относно европейските презгранични сдружения. Така вече сме само на стъпка от реализиране на дългогодишната кауза за създаване на правна рамка на европейско презгранично сдружение, която да създаде условия за развитието на европейско гражданско общество и да допринесе за реалното упражняване на  правото на движение на европейските граждани. Какво предвижда Директивата, как тя може да допринесе за развитието и на националните сдружения и има ли рискове за правото на сдружаване при нейното бъдещо транспониране