Нанси е млада жена на 21 години, която страда от рядко ортопедично заболяване, което причинява изкривяване на костите в тялото. Изкривяването и отслабването на долните крайници води до невъзможност да се ходи и нужда от използване в най-добрият случай на патерици, а често и инвалидна количка. Фондация „Мисия Африка“ подпомага Нанси в лечението й. Помощта ни се състои както в заплащане на транспортни разходи за пътуване от градът, в който живее Нанси – Тавета до болницата в гр. Киджабе, настаняване, храна, но също и в разговори с мисионерската болницата Cure, където се провежда лечението на Нанси. От болницата правят всичко възможно, за да й помогнат. През 2022 година, Нанси с помощта на дарения от Фондация „Мисия Африка“ премина няколко операции – на левия крак и на дясната ръка. Лечението ще е продължително и ние ще продължим да подкрепяме Нанси и семейството й доколкото имаме възможности. Лечението в болницата на Нанси е напълно безплатно, а фондацията подпомага лечението само със средства за транспорт, настаняване преди и след постъпване в болницата и храна.